SZUŠ Artimo:

O nás

História školy

Súkromná základná umelecká škola Artimo v Malinove bola založená v roku 2020. Svoje brány po prvýkrát otvorila v septembri 2021. Jej vytvorením tak vznikla moderná pedagogicko-umelecká inštitúcia, ktorá si postupne buduje dôstojné miesto a význam vo vzdelávacom i spoločenskom priestore. V tomto smere je prirodzenou snahou vytvorenie pozície organizujúceho, ale aj participujúceho partnera v oblasti kultúrnych aktivít s významným socializačným efektom v obci.

 

Škola poskytuje umelecké vzdelávanie pre širokú vzorku záujemcov o štúdium, vo vekovom rozpätí od detí predškolského veku až po dospelých uchádzačov. Organizácia štúdia a samotná výučba predmetov v jednotlivých umeleckých odboroch je koncipovaná v súlade s požiadavkou umožniť všetkým žiakom a záujemcom nadobúdať nové vedomosti a poznatky, ako aj rozvíjať schopnosti i zručnosti v oblasti umeleckého vzdelávania.

Prečo Artimo ?

Dostupnosť

Prečo Artimo ?

Dostupnosť

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo. Škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok. Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Budujeme filozofiu otvorenej školy rodinného typu a ponúkame dostupné umelecké vzdelávanie pre všetkých, ktorí majú záujem objaviť svoj skrytý talent. 

Prečo Artimo ?

Kvalita

Jednu z najdôležitejších súčastí našej školy tvoria pedagógovia. Výberu pedagogického zboru venujeme obzvlášť veľkú pozornosť. Zakladáme si na kvalifikovanom,  odbornom vzdelaní a adekvátnej praxi a skúsenosti pedagóga. V neposlednom rade zdôrazňujeme kladný vzťah učiteľa k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. Samotný vyučovací proces je zážitkom, ktorý prebieha v pohodovej a zábavnej atmosfére s dôrazom na reálny výsledok.

Prečo Artimo ?

Kvalita

Prečo Artimo ?

Rozvoj

Prečo Artimo ?

Rozvoj

Je obdivuhodné, ak dieťa popri bežných školských povinnostiach vykonáva voľnočasovú aktivitu, pretože si tak nepriamo rozvíja zmysel pre zodpovednosť. Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

Milí rodičia a milé deti,

 

vítam vás na stránkach našej súkromnej základnej umeleckej školy Artimo. Školu sme založili s cieľom rozvinúť umelecký a osobnostný potenciál každého dieťaťa, naučiť žiakov kreatívne myslieť a umelecky pracovať jednotlivo i kolektívne. Vidíme obrovský potenciál stať sa kultúrnym, umeleckým a spoločenským centrom v obci Malinovo i blízkom okolí.

 

Máme skvelý tím pedagógov, ktorí majú mnoho skúseností v rôznych oblastiach a sú pripravení odovzdať svoje skúsenosti ďalej. Spoločnými silami chceme podporiť prezentáciu mladých talentov na verejnosti a pripraviť svojich žiakov na vyššie umelecké vzdelanie do stredných škôl, prípadne umeleckých súborov.

 

Veríme, že sa na každý ďalší deň bude vaše dieťa do školy tešiť a rozvinie tu nielen svoj talent, ale aj zdravý spoločenský život v kolektíve a svoje prezentačné zručnosti. Pozrite si naše odbory, a ak vás niektorý z nich osloví, vyplňte prihlášku pre svoje dieťa. My sa tešíme na každého ďalšieho študenta, ktorý k nám príde. 

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Matúš Ivan

Riaditeľ školy

Naši pedagógovia

Prečítajte si viac o našich pedágogoch

Matúš Ivan

Tanečný odbor

Benedika Pátek

Tanečný odbor

Zuzana Reháková

Tanečný odbor

Alexandra Prohásková

Hudobný odbor - hra na flaute, hudobná teória

Zdenka Križanová

Hudobný odbor - hra na akordeón, hra na keyborde

Marek Krištofík

Hudobný odbor - husle

Ernest Vizváry

Hudobný odbor - hra na klavíri

Jozef Madola

Hudobný odbor - hra na gitare, hra na basgitare

Dominika Raši

Hudobný odbor - spev

Michal Skácel

Hudobný odbor - hra na bicie nástroje

Daniela Škottová

Hudobný odbor - hra na klavíri

Zsófia Ágh

Hudobný odbor - hra na gitare

Karol Sipos

Hudobný odbor - hra na flaute a trúbke

Róbert Gašparík

Hudobný odbor - Hra na klavíri

Lenka Biba Slovak

Hudobný odbor

Dominika Lauková

Výtvarný odbor

Michaela Šaleková

Literárno-dramatický odbor

 Ak sa chcete dozvedieť viac o našich odboroch, všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch: 

herectvo

Literárno-dramatický odbor

Hudobný odbor

Tanečný odbor

Výtvarný odbor