Tanečný odbor - Zuzana Reháková

Moje tanečné začiatky, ako aj súčasné pedagogické pôsobenie spája základná umelecká škola. Cesta, ktorou som sa od záľuby dopracovala k profesii tanečného pedagóga začínala na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.

 

Klasickému tancu som sa tu venovala pod vedením prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD., ľudovému tancu pod vedením Mgr. art. Táni Lapinovej a v technikách moderného tanca sa pedagógov vystriedalo niekoľko. Mala som možnosť nadobudnúť tanečnú a javiskovú prax, účinkovať v tituloch Slovenského národného divadla a byť zapojená do medzinárodných projektov.

 

Neskôr som na Vysokej škole múzických umení v Bratislave získala titul v odbore Tanec pre deti a mládež pod vedením Heleny Žitňanovej a Michaely Motlochovej a už počas štúdia získala prvé skúsenosti vo svojom odvetví. Prvýkrát som  sa stretla s povolaním, ktoré mi robí dodnes radosť. Začínala som v pohybovom štúdiu Fit&Fun a viedla tu viedla detskú tanečnú prípravu, neskôr som sa istý čas stretla s vedením tanečnej praxe gymnastiek a ďalšie pedagogické skúsenosti sa viažu práve k základným umeleckým školám. Jednou z nich bola ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave, kde som zakotvila na dlhšie obdobie, dospela ako pedagóg a stala sa profesionálom.

 

Moje vzdelávanie pokračovalo na doktorandskom štúdiu VŠMU, kde som neskôr pôsobila aj ako externý pedagóg. Od tohto obdobia až doteraz sa aktívne zaoberám efektívnou výučbou klasického tanca na základnej umeleckej škole. Táto téma ma priviedla tiež k certifikovanej technike Progressing Ballet Technique, ktorá pomáha deťom napredovať pomocou trénovaniu svalovej pamäte. Tanec sa vďaka nej môže stať ich súčasťou celkom prirodzene.

 

Teší ma byť sprievodcom a pomocnou rukou pre tých, ktorí majú chuť objavovať svoj pohyb, prekonávať vlastné hranice a tvoriť umenie. Ak dokážeme nájsť v slobodu vo svete pravidiel, nemusí nás nič viazať a som presvedčená, že tanec nám môže dať ešte oveľa viac ako len priestor na sebarealizáciu.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email