Umelecký odbor:

Hudobný

Viac o odbore

Hra na hudobný nástroj kladie vysoké nároky na fyzickú aj duševnú stránku človeka. Hudba je významným prostriedkom pre rozvoj osobnosti, schopnosti empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je súčasné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

 

Komplexná výučba prepája praktické zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych schopností. Jeho charakteristikou je prepojenie individuálneho vyučovania v hre na nástroji, speve, hudobnej tvorbe a kolektívnych aktivitách ako hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev.

Viac o odbore

Hra na hudobný nástroj kladie vysoké nároky na fyzickú aj duševnú stránku človeka. Hudba je významným prostriedkom pre rozvoj osobnosti, schopnosti empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je súčasné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

 

Komplexná výučba prepája praktické zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych schopností. Jeho charakteristikou je prepojenie individuálneho vyučovania v hre na nástroji, speve, hudobnej tvorbe a kolektívnych aktivitách ako hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev.

Prečo Artimo?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

Kritéria prijatia

Žiakov do hudobného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Hodnotí sa predovšetkým hudobné cítenie, spievanie (intonovanie) tónov podľa klavíra, spev vopred pripravenej jednoduchej piesne a rytmické cítenie. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore.

SZUŠ Artimo

Prečo Artimo ?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

 

Žiakov do hudobného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Hodnotí sa predovšetkým hudobné cítenie, spievanie (intonovanie) tónov podľa klavíra, spev vopred pripravenej jednoduchej piesne a rytmické cítenie.

 

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore.

 SZUŠ Artimo

Kritériá prijatia

SZUŠ Artimo

Predmety odboru

Hudobný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Predmety odboru

Hudobný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Naši pedagógovia

Mgr. Mariana Novotná

Vedúca odboru


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Mgr. Ján Murgaš

Pedagóg


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Poplatok za štúdium

Súkromná základná umelecká škola Artimo

Hudobný odbor
30
00
Mesačný poplatok
  • Umelecký rozvoj
  • Kvalitní pedagógovia
  • Skvelá dostupnosť