Hudobný odbor - Hra na klavíri - Róbert Gašparík

Hudba ma lákala od detstva, no nebol som úplne presvedčený o tom, že je to niečo, čomu sa chcem v živote naplno venovať.

 

Po ukončení štúdia na Športovom gymnáziu zvíťazila moja zvedavosť a dal som priestor hudbe, ku ktorej ma to stále ťahalo. Voľba padla na Štátne konzervatórium v Bratislave a odbor Kompozícia. Otvorili sa mi dvere do sveta hudby a ja som cítil potrebu neustále na sebe pracovať a rozvíjať sa. Podal som si prihlášku na VŠMU v Bratislave, odbor kompozícia. Nádherné roky štúdia ma formovali osobnostne aj profesijne a dnes s obhliadnutím do minulosti za to všetko ďakujem. Dostalo sa mi kvalitného vzdelania, vytvorilo sa množstvo priateľstiev, ktoré mnohé trvajú dodnes, no najmä som zbieral skúsenosti, z ktorých som čerpal v ďalšom muzikantskom živote.

 

Po úspešnom ukončení štúdia som sa vybral na náročnú, ale krásnu cestu hudobného skladateľa. Komponoval som naprieč celým hudobným spektrom a nahrávky mojich skladieb používa RTVS i ČTV. Hudba, ktorej som autorom dodnes zaznieva z koncertných pódií doma i v zahraničí, napríklad v Českej  republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku i Anglicku. Pôsobil som ako skladateľ a vedúci súboru pre súčasnú hudbu SOCIETA RIGATA a založil hudobné skupiny EX TEMPORE, KLEKI PETRA a The PEOPLE. Okrem toho som spolupracoval ako organizátor pri rôznych benefičných koncertoch na podporu detí v detských domovoch. Ďalej som organizoval Festival pre netradičné žánre  SOFA  93 až 95 a Festivalu amatérskych skupín Saturday´s Rock Nights. Výsledky mojej práce priniesli aj úspechy v podobe ocenení ako napríklad Laureát medzinárodnej skladateľskej súťaže JIHLAVA v roku 1990.

 

Dospel som do životného štádia, kedy chcem moje získané vedomosti ďalej posúvať, aj z tohto dôvodu som sa rozhodol vydať na pedagogickú dráhu. Venovať sa hudbe profesionálne nie je len o povolaní, ale predovšetkým o vrúcnom vzťahu k nej. Čo prináša, až napokon splynie povolanie s koníčkom. Pre mňa osobne ide o celoživotné vzdelávanie a odovzdávanie skúseností mladším generáciám.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email