Alexandra Prohásková

Hudobný odbor - hra na flaute, hudobná teória - Alexandra Prohásková

Moja hudobná cesta začala v útlom veku na ZUŠ Sliač a profesijne pokračovala na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde som študovala hru na priečnej flaute. Počas šiestich rokov štúdia som okrem hrania v školskom orchestri pôsobila aj dva roky vo folklórnom súbore Bystrina. Verím, že pre dosiahnutie čo najlepšej úrovne hry na nástroji je dôležité neustále sa vzdelávať a hlavne pravidelne cvičiť. Aj preto som sa pred nástupom na vysokú školu zúčastnila niekoľkých odborných kurzov pod vedením Mgr. Marty Braunsteinerovej a  Mgr. art Ivici Gábrišovej.

 

Čerstvo som doštudovala piaty ročník muzikológie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som prehlbujem svoje umelecké vzdelanie. Počas štúdia som absolvovala niekoľko zahraničných pobytov (Česká republika, Poľsko, Taliansko) a kurzov – za zmienku určite stojí kurz pod vedením ruského flautistu Denisa Bouriakova v Katowiciach. Ďalšie odborné skúsenosti som nadobudla počas praxe v Inštitúte Bohuslava Martinu v Prahe, ale aj v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Popri štúdiu som bola externou hráčkou v orchestri SND a na Novej scéne. Pravidelne sa tiež zúčastňujem odborných konferencií v oblasti muzikológie, vďaka ktorým prehlbujem svoje znalosti v odbore.

 

Všetky moje znalosti som už aplikovala aj v pedagogickom živote, počas pôsobenia na SZUŠ v Bratislave, SZUŠ a Súkromnom Konzervatóriu vo Zvolene. Vďaka študijným pobytom, ktoré som absolvovala, som mala možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a naučiť sa nové jazyky, zároveň som si mohla vyskúšať rôzne štýly pedagogických procesov. Tieto skúsenosti preto aplikujem aj na mojom prístupe výučby hudobnej teórie a hry na flaute, aby sa žiaci oboznámili aj so zahraničnou terminológiou. Okrem štúdia sa venujem písaniu článkov, recenzií a rozhovorov pre rôzne hudobné portály.

 

Mojim cieľom je odovzdať deťom znalosti a lásku k hudbe a umeniu, tak ako som ich získavala ja od pedagógov počas mojich štúdií.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email