Alexandra Prohásková

Hudobný odbor - hra na flaute, hudobná teória - Alexandra Prohásková

Moja hudobná cesta začala v útlom veku na ZUŠ Sliač a profesijne pokračovala na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde som študovala hru na priečnej flaute. Počas šiestich rokov štúdia som okrem hrania v školskom orchestri pôsobila aj dva roky vo folklórnom súbore Bystrina. Verím, že pre dosiahnutie čo najlepšej úrovne hry na nástroji je dôležité neustále sa vzdelávať a hlavne pravidelne cvičiť. Aj preto som sa pred nástupom na vysokú školu zúčastnila niekoľkých odborných kurzov pod vedením Mgr. Marty Braunsteinerovej a  Mgr. art Ivici Gábrišovej.

 

Aktuálne študujem piaty ročník muzikológie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde prehlbujem svoje umelecké vzdelanie. Počas štúdia som absolvovala niekoľko zahraničných pobytov (Česká republika, Poľsko, Taliansko) a kurzov – za zmienku určite stojí kurz pod vedením ruského flautistu Denisa Bouriakova v Katowiciach. Ďalšie odborné skúsenosti som nadobudla počas praxe v Inštitúte Bohuslava Martinu v Prahe, ale aj v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Popri štúdiu som bola externou hráčkou v orchestri SND a na Novej scéne. Pravidelne sa tiež zúčastňujem odborných konferencií v oblasti muzikológie, vďaka ktorým prehlbujem svoje znalosti v odbore.

 

Všetky moje znalosti som už aplikovala aj v pedagogickom živote, počas pôsobenia na SZUŠ v Bratislave, SZUŠ a Súkromnom Konzervatóriu vo Zvolene. Vďaka študijným pobytom, ktoré som absolvovala, som mala možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a naučiť sa nové jazyky, zároveň som si mohla vyskúšať rôzne štýly pedagogických procesov. Tieto skúsenosti preto aplikujem aj na mojom prístupe výučby hudobnej teórie a hry na flaute, aby sa žiaci oboznámili aj so zahraničnou terminológiou. Okrem štúdia sa venujem písaniu článkov, recenzií a rozhovorov pre rôzne hudobné portály.

 

Mojim cieľom je odovzdať deťom znalosti a lásku k hudbe a umeniu, tak ako som ich získavala ja od pedagógov počas mojich štúdií.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ďakujeme za Váš záujem! Výtvarný odbor, hru na bicie nástroje a hru na gitaru pre šk. rok 2021/2022 máme naplnené.