Umelecký odbor:

Literárno-dramatický

Viac o odbore

Literárno-dramatický odbor poskytuje harmonické rozvíjanie dramatických schopností, sociálnych zručností a psycho-fyzických funkcií jednotlivca cvičeniami a hrami, vplýva na rovnomerný rozvoj oblasti citových, rozumových a morálnych kvalít osobnosti. Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka.

 

 

Pestuje schopnosti u žiakov kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce, prirodzene a kultivovane sa vyjadrovať v sociálnej a umeleckej komunikácii. V štruktúrovanej dramatickej hre, ktorá je jedinečným elementom rozvíjajúcim fantáziu, predstavivosť, prinášajúcim zážitok rozvíja u žiakov verbálne, neverbálne a pohybové komunikačné schopnosti. Literárno-dramatický odbor základnej umeleckej školy je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania a kolektívnych aktivít.

Viac o odbore

Literárno-dramatický odbor poskytuje harmonické rozvíjanie dramatických schopností, sociálnych zručností a psycho-fyzických funkcií jednotlivca cvičeniami a hrami, vplýva na rovnomerný rozvoj oblasti citových, rozumových a morálnych kvalít osobnosti. Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka.


Pestuje schopnosti u žiakov kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce, prirodzene a kultivovane sa vyjadrovať v sociálnej a umeleckej komunikácii. V štruktúrovanej dramatickej hre, ktorá je jedinečným elementom rozvíjajúcim fantáziu, predstavivosť, prinášajúcim zážitok rozvíja u žiakov verbálne, neverbálne a pohybové komunikačné schopnosti. Literárno-dramatický odbor základnej umeleckej školy je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania a kolektívnych aktivít.

Prečo Artimo?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

Kritéria prijatia

Žiakov do literárno-dramatického odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši kvalifikovaní pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým hudobné a pohybové dispozície, spôsobilosť, verbálny a dramatický prejav dieťaťa.


Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

SZUŠ Artimo

Prečo Artimo ?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

 

Žiakov do literárno-dramatického odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši kvalifikovaní pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým hudobné a pohybové dispozície, spôsobilosť, verbálny a dramatický prejav dieťaťa.

 

 

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 SZUŠ Artimo

Kritériá prijatia

SZUŠ Artimo

Predmety odboru

Literárno-dramatický odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Predmety odboru

Literárno-dramatický odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Naši pedagógovia

Mgr. Mariana Novotná

Vedúca odboru


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Mgr. Ján Murgaš

Pedagóg


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Poplatok za štúdium

Súkromná základná umelecká škola Artimo

Literárno-dramatický odbor
25
00
Mesačný poplatok
  • Umelecký rozvoj
  • Kvalitní pedagógovia
  • Skvelá dostupnosť