Tanečný odbor - Benedika Pátek

Umenie bolo v našej rodine prítomné odjakživa. Mama, herečka v ochotníckom divadle v Spišskej Novej Vsi, brat, ktorý vedel hrať na všetkom, čo mu dali do rúk, až po otca, elektrikára, ktorý je umeleckým nadšencom celý svoj život. Ja, vychovávaná v priestoroch divadla, obklopená krásnymi, umením poznačenými nadľuďmi, som prirodzene kráčala svojou umeleckou cestou tiež. V umeleckom svete mi učaroval tanec, a tak som sa ako 8 ročná rozhodla prihlásiť do folklórneho súboru Ihrík. Neskôr moje tanečné kroky viedli do folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi.

 

S pribúdajúcim vekom rástla aj chuť dosahovať vyššie méty, a svoje kroky som nasmerovala do Košíc, kde som ukončila štvorročné štúdium na Súkromnom tanečnom konzervatóriu. Už počas štúdia na strednej škole som praxovala na SZUŠ v Košiciach. Keďže sa tanec definitívne stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života, rozhodnutie pokračovať v nadobúdaní ďalších vedomostí a zručností na Vysokej škole múzických umení v Bratislave bolo pre mňa jasnou voľbou. Po päť ročnom štúdiu som sa stala magistrou umenia v odbore tanec so špecializáciou na moderný tanec.

 

Počas štúdia som sa aktívne venovala pedagogickej činnosti v projekte University dance center, kde som na vysokých školách v Bratislave vyučovala rôzne tanečné štýly. Interpretačné skúsenosti som získala v tanečnej skupine pod záštitou Súkromnej tanečnej školy Alegria
v Trnave, rovnako aj v rôznych tanečných projektoch v rámci VŠMU. Okrem sveta tanca som mala možnosť vyskúšať si animačné skúsenosti v slovenských aquaparkoch, kde som okrem vedenia tanečných kurzov pre dospelých získala cenné skúsenosti aj pri práci s deťmi.

 

Keďže sa rada učím nové veci a to nielen z umeleckého prostredia, počas mojej cesty som privoňala aj k manažérskej profesii. V PR agentúre PrimeTime, som dva roky pracovala ako Junior account manager.

 

Po ukončení vysokej školy som sa zamestnala ako tanečný pedagóg v Súkromnej základnej umeleckej škole Art Pegas v Bratislave. Po roku som nastúpila na najväčšiu školu života, materstvo. Tancu a pohybu som ostala verná celý život a teším sa, že moje skúsenosti môžem ďalej odovzdávať nielen mojim dvom deťom, ale aj tým Vašim. Vďaka tancu viem, aké krásne je dokázať oslobodiť svoje telo a myseľ a môcť „lietať“.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ďakujeme za Váš záujem! Výtvarný odbor, hru na bicie nástroje a hru na gitaru pre šk. rok 2021/2022 máme naplnené.