Tanečný odbor - Benedika Pátek

Umenie bolo v našej rodine prítomné odjakživa. Mama, herečka v ochotníckom divadle v Spišskej Novej Vsi, brat, ktorý vedel hrať na všetkom, čo mu dali do rúk, až po otca, elektrikára, ktorý je umeleckým nadšencom celý svoj život. Ja, vychovávaná v priestoroch divadla, obklopená krásnymi, umením poznačenými nadľuďmi, som prirodzene kráčala svojou umeleckou cestou tiež. V umeleckom svete mi učaroval tanec, a tak som sa ako 8 ročná rozhodla prihlásiť do folklórneho súboru Ihrík. Neskôr moje tanečné kroky viedli do folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi.

 

S pribúdajúcim vekom rástla aj chuť dosahovať vyššie méty, a svoje kroky som nasmerovala do Košíc, kde som ukončila štvorročné štúdium na Súkromnom tanečnom konzervatóriu. Už počas štúdia na strednej škole som praxovala na SZUŠ v Košiciach. Keďže sa tanec definitívne stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života, rozhodnutie pokračovať v nadobúdaní ďalších vedomostí a zručností na Vysokej škole múzických umení v Bratislave bolo pre mňa jasnou voľbou. Po päť ročnom štúdiu som sa stala magistrou umenia v odbore tanec so špecializáciou na moderný tanec.

 

Počas štúdia som sa aktívne venovala pedagogickej činnosti v projekte University dance center, kde som na vysokých školách v Bratislave vyučovala rôzne tanečné štýly. Interpretačné skúsenosti som získala v tanečnej skupine pod záštitou Súkromnej tanečnej školy Alegria
v Trnave, rovnako aj v rôznych tanečných projektoch v rámci VŠMU. Okrem sveta tanca som mala možnosť vyskúšať si animačné skúsenosti v slovenských aquaparkoch, kde som okrem vedenia tanečných kurzov pre dospelých získala cenné skúsenosti aj pri práci s deťmi.

 

Keďže sa rada učím nové veci a to nielen z umeleckého prostredia, počas mojej cesty som privoňala aj k manažérskej profesii. V PR agentúre PrimeTime, som dva roky pracovala ako Junior account manager.

 

Po ukončení vysokej školy som sa zamestnala ako tanečný pedagóg v Súkromnej základnej umeleckej škole Art Pegas v Bratislave. Po roku som nastúpila na najväčšiu školu života, materstvo. Tancu a pohybu som ostala verná celý život a teším sa, že moje skúsenosti môžem ďalej odovzdávať nielen mojim dvom deťom, ale aj tým Vašim. Vďaka tancu viem, aké krásne je dokázať oslobodiť svoje telo a myseľ a môcť „lietať“.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email