Umelecký odbor:

Tanečný

Viac o odbore

Tanečníkovým nástrojom k vyjadreniu pocitov, nálady a myšlienok je jeho vlastné telo. Výchovno-vzdelávací proces tanečného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania. Dieťa sa zoznamuje so stavbou i štruktúrou ľudského tela, zákonitosťami pohybu čo umožňuje komplexné a systematické rozvíjanie jedinca po stránke telesnej i duševnej. Žiaci získavajú prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

 

V tanečnom odbore vzdelávame a vychovávame mladých ľudí v oblasti tanečného umenia s dlhoročnou tradíciou. Okrem fyzických schopností, koordinácie mysle s pohybom a teoretických poznatkov sa žiaci učia zodpovednosti, disciplíne a pozitívnemu vzťahu ku kultúre a umeniu. Tanečný odbor otvára priestor kreativite, vzdelávaniu, budovaniu pevnej vôle a zdravého sebavedomia. Práca v kolektíve podporuje komunikáciu, vytvára a utužuje medziľudské vzťahy od útleho detstva až po dospelosť.

Viac o odbore

Tanečníkovým nástrojom k vyjadreniu pocitov, nálady a myšlienok je jeho vlastné telo. Výchovno-vzdelávací proces tanečného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania. Dieťa sa zoznamuje so stavbou i štruktúrou ľudského tela, zákonitosťami pohybu čo umožňuje komplexné a systematické rozvíjanie jedinca po stránke telesnej i duševnej. Žiaci získavajú prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

 

V tanečnom odbore vzdelávame a vychovávame mladých ľudí v oblasti tanečného umenia s dlhoročnou tradíciou. Okrem fyzických schopností, koordinácie mysle s pohybom a teoretických poznatkov sa žiaci učia zodpovednosti, disciplíne a pozitívnemu vzťahu ku kultúre a umeniu. Tanečný odbor otvára priestor kreativite, vzdelávaniu, budovaniu pevnej vôle a zdravého sebavedomia. Práca v kolektíve podporuje komunikáciu, vytvára a utužuje medziľudské vzťahy od útleho detstva až po dospelosť.

Prečo Artimo?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

Kritéria prijatia

Žiakov do tanečného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým telesné predpoklady, koordinácia a muzikalita. V tanečnom odbore ponúkame komplexné štúdium so zameraním na ľudový tanec. Škola ponúka možnosť stať sa členom Detského folklórneho súboru Margaréta, ktorý pri škole pôsobí. Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

SZUŠ Artimo

Prečo Artimo ?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

 

Žiakov do tanečného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým telesné predpoklady, koordinácia a muzikalita. V tanečnom odbore ponúkame komplexné štúdium so zameraním na ľudový tanec. Škola ponúka možnosť stať sa členom Detského folklórneho súboru Margaréta, ktorý v obci Malinovo pôsobí.

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 SZUŠ Artimo

Kritériá prijatia

SZUŠ Artimo

Predmety odboru

Tanečný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Predmety odboru

Tanečný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Naši pedagógovia

Mgr. Mariana Novotná

Vedúca odboru


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Mgr. Ján Murgaš

Pedagóg


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Poplatok za štúdium

Súkromná základná umelecká škola Artimo

Tanečný odbor
15
00
Mesačný poplatok
  • Umelecký rozvoj
  • Kvalitní pedagógovia
  • Skvelá dostupnosť