Umelecký odbor:

Tanečný

Viac o odbore

Tanečníkovým nástrojom k vyjadreniu pocitov, nálady a myšlienok je jeho vlastné telo. Výchovno-vzdelávací proces tanečného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania. Dieťa sa zoznamuje so stavbou i štruktúrou ľudského tela, zákonitosťami pohybu čo umožňuje komplexné a systematické rozvíjanie jedinca po stránke telesnej i duševnej. Žiaci získavajú prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

 

V tanečnom odbore vzdelávame a vychovávame mladých ľudí v oblasti tanečného umenia s dlhoročnou tradíciou. Okrem fyzických schopností, koordinácie mysle s pohybom a teoretických poznatkov sa žiaci učia zodpovednosti, disciplíne a pozitívnemu vzťahu ku kultúre a umeniu. Tanečný odbor otvára priestor kreativite, vzdelávaniu, budovaniu pevnej vôle a zdravého sebavedomia. Práca v kolektíve podporuje komunikáciu, vytvára a utužuje medziľudské vzťahy od útleho detstva až po dospelosť.

Viac o odbore

Tanečníkovým nástrojom k vyjadreniu pocitov, nálady a myšlienok je jeho vlastné telo. Výchovno-vzdelávací proces tanečného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania. Dieťa sa zoznamuje so stavbou i štruktúrou ľudského tela, zákonitosťami pohybu čo umožňuje komplexné a systematické rozvíjanie jedinca po stránke telesnej i duševnej. Žiaci získavajú prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

 

V tanečnom odbore vzdelávame a vychovávame mladých ľudí v oblasti tanečného umenia s dlhoročnou tradíciou. Okrem fyzických schopností, koordinácie mysle s pohybom a teoretických poznatkov sa žiaci učia zodpovednosti, disciplíne a pozitívnemu vzťahu ku kultúre a umeniu. Tanečný odbor otvára priestor kreativite, vzdelávaniu, budovaniu pevnej vôle a zdravého sebavedomia. Práca v kolektíve podporuje komunikáciu, vytvára a utužuje medziľudské vzťahy od útleho detstva až po dospelosť.

Prečo Artimo?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

Kritéria prijatia

Žiakov do tanečného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým telesné predpoklady, koordinácia a muzikalita. V tanečnom odbore ponúkame komplexné štúdium klasického, ľudového, moderného a džezového tanca.

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek

SZUŠ Artimo

Prečo Artimo ?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

 

Žiakov do tanečného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým telesné predpoklady, koordinácia a muzikalita. V tanečnom odbore ponúkame komplexné štúdium klasického, ľudového, moderného a džezového tanca.

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 – 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 SZUŠ Artimo

Kritériá prijatia

SZUŠ Artimo

Predmety odboru

Tanečný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Predmety odboru

Tanečný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Naši pedagógovia

Mgr. Mariana Novotná

Vedúca odboru


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Mgr. Ján Murgaš

Pedagóg


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Poplatok za štúdium

Súkromná základná umelecká škola Artimo

Tanečný odbor
25
00
Mesačný poplatok
  • Umelecký rozvoj
  • Kvalitní pedagógovia
  • Skvelá dostupnosť