Hudobný odbor - hra na flaute a trúbke - Karol Sipos

Profesionálny a individuálny prístup považujem za základ svojej pedagogickej činnosti.

 

Študoval som hru na trúbke na súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, následne som pokračoval 3 roky na Akadémii umení v Banskej Bystrici u doc. Jána Brodu a doc, Kamila Rošku.

 

Metodike a problematike tohto nástroja sa venujem neustále. Posledných 10 rokov sa venujem jazzu, dixielandu, swingu a orchestrálnej hre v rôznych orchestroch a kapelách, Swing Society Orchestra, Orchester Pavla Zajačka, Divadlo Nová scéna, skupine J&J Sextet, Fortisimo a v ďalších formáciách (trio, brass kvintet, fanfárové súbory a pod).

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email