Umelecký odbor:

Výtvarný

Viac o odbore

Výtvarný odbor je záujmovým vyučovaním, v rámci ktorého deti skúmajú, popisujú prostredie a javy okolo seba prostredníctvom výtvarného umenia. Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom je viesť deti k celostnému uchopeniu sveta tak, aby sa nesústreďovali len na jeho vizuálnu stránku, ale vnímaním a pozorovaním, úvahou a premýšľaním dokázali spracovávať svoje aktuálne zážitky a vnemy. Našou snahou je rozvíjať kreativitu, samostatnosť, individuálny pohľad na zvolený námet, postupné spoznávanie výtvarných techník, bez nutnosti dodržiavania štandardných postupov.

 

 

Vlastná tvorba žiaka so svojimi osobnostnými charakteristikami, skúsenosťami a zručnosťami je ťažiskom výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagóg individuálne pristupuje ku každému dieťaťu s citom a rešpektom. Vyučovanie je programovo pripravované v rámci stanovených tém a postupov, môže sa však prispôsobovať okamžitým požiadavkám vašich detí.

Viac o odbore

Výtvarný odbor je záujmovým vyučovaním, v rámci ktorého deti skúmajú, popisujú prostredie a javy okolo seba prostredníctvom výtvarného umenia. Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom je viesť deti k celostnému uchopeniu sveta tak, aby sa nesústreďovali len na jeho vizuálnu stránku, ale vnímaním a pozorovaním, úvahou a premýšľaním spracovávať svoje aktuálne zážitky a vnemy. Našou snahou je rozvíjať kreativitu, samostatnosť, individuálny pohľad na zvolený námet, postupné spoznávanie výtvarných techník, bez nutnosti dodržiavania štandardných postupov.

 

Vlastná tvorba žiaka so svojimi osobnostnými charakteristikami, skúsenosťami a zručnosťami je ťažiskom výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagóg individuálne pristupuje ku každému dieťaťu s citom a rešpektom. Vyučovanie je programovo pripravované v rámci stanovených tém a postupov, môže sa však prispôsobovať okamžitým požiadavkám vašich detí.

Prečo Artimo?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

Kritéria prijatia

Žiakov do výtvarného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Predpokladom na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka nášho výtvarného odboru sú osobnostné predpoklady dieťaťa, pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a základné motorické zručnosti (správne držanie ceruzky, strihanie, lepenie). Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

SZUŠ Artimo

Prečo Artimo ?

Dostupnosť – Problematické a často komplikované dochádzanie je minulosťou. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obci Malinovo, škola sa tak stáva dostupnou pre jej obyvateľov, ako aj obyvateľov priľahlých obcí, ktorí to majú doslova na skok.

 

Kvalita – Zakladáme si na odbornom vzdelaní, adekvátnej praxi a skúsenostiach našich pedagógov. Náš tím pedagógov ma kladný vzťah k deťom a pozitívne osobnostné vlastnosti ako empatia, kreativita, trpezlivosť a ústretovosť. 

 

Rozvoj – Okrem svedomitej prípravy na každodenné vyučovanie v škole, potrebuje dieťa priestor a energiu aj na ďalšie povinnosti. Umelecké vzdelávanie je ideálny spôsob pre rozvoj osobnosti, talentu a estetického cítenia.

 

Žiakov do výtvarného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši pedagógovia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Predpokladom na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka nášho výtvarného odboru sú osobnostné predpoklady dieťaťa, pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a základné motorické zručnosti (správne držanie ceruzky, strihanie, lepenie).

 

Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 SZUŠ Artimo

Kritériá prijatia

SZUŠ Artimo

Predmety odboru

Výtvarný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Predmety odboru

Výtvarný odbor ponúka svojim žiakom štúdium nasledových predmetov:

Naši pedagógovia

Mgr. Mariana Novotná

Vedúca odboru


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Mgr. Ján Murgaš

Pedagóg


e-mail:
m.novotna@artimo.sk
tel. č.: +421 900 000 000

Volám sa Mariana Novotná, milujem všetky druhy umenia no najviac práve literatúru a herectvo. Od malička som hrávala v divadle a chodila na všetky literárne súťaže, láska k umeniu ma dostala až do umeleckej školy Artimo na post vedúcej literárno-dramatického odboru. Svoju prácu milujem a som šťastná, keď môžem našim malím študentom odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti umenia. 

Poplatok za štúdium

Súkromná základná umelecká škola Artimo

Výtvarný odbor
25
00
Mesačný poplatok
  • Umelecký rozvoj
  • Kvalitní pedagógovia
  • Skvelá dostupnosť