Hudobný odbor - Lenka Biba Slovak

Hre na klavíri sa venujem od svojich štyroch rokov – bola to láska na prvý „dotyk“. Po absolvovaní ZUŠ a konzervatória som absolvovala VŠMU, popri štúdiu hry na klavír som vyštudovala aj právo. Počas týchto rokov som na poli hudby zbierala skúsenosti na mnohých celoslovenských i medzinárodných súťažiach, ako aj na majstrovských klavírnych interpretačných kurzoch doma i v zahraničí. Mala som to šťastie pôsobiť aj ako koncertná klaviristka, čo už ale v súčasnosti pri deťoch nie je také jednoduché.

 

Počas a po ukončení štúdia som pôsobila na štátnej ZUŠke ako učiteľka a neskôr ako riaditeľka. Po týchto skúsenostiach sa venujem klavírnej pedagogike výlučne ako privátna učiteľka klavíra – niekoľko rokov som tak pôsobila v zahraničí, v súčasnosti na Slovensku.

 

Pracujem s detičkami od troch rokov, taktiež aj s dospelými a učím aj zdravotne znevýhodnené deti. Zo všetkého najviac si na tejto práci vážim individuálne vzdelávanie a individuálny prístup – absolútne bez rozdielu ku všetkým a za každých okolností.

 

Hudba je úžasná a verte, že nemá žiadne limity. A ak čokoľvek robíme s láskou, je to nielen vidieť a cítiť, ale v našom prípade aj počuť 🙂

 

Teším sa na nové skúsenosti v SZUŠ Artimo – v jednej z mála ZUŠiek, kde sú deti pri klavíri od prvej hodiny!  A veľmi sa teším aj na deti a ich rodičov, vzájomná dôvera je totiž pre mňa veľmi dôležitá.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email