01
Súkromná základná umelecká škola Artimo

Vitajte na
Artimo.sk!

Viac o škole
02
Prihláste sa k nám:

Literárno-
dramatický
odbor

Viac o odbore
03
Prihláste sa k nám:

Hudobný
odbor

Viac o odbore
04
Prihláste sa k nám:

Tanečný
odbor

Viac o odbore
05
Prihláste sa k nám:

Výtvarný
odbor

Viac o odbore

Ďakujeme za Váš záujem! Výtvarný odbor, hru na bicie nástroje a hru na gitaru pre šk. rok 2021/2022 máme naplnené.