01
Súkromná základná umelecká škola Artimo

Vitajte na
Artimo.sk!

Viac o škole
02
Prihláste sa k nám:

Literárno-
dramatický
odbor

Viac o odbore
03
Prihláste sa k nám:

Hudobný
odbor

Viac o odbore
04
Prihláste sa k nám:

Tanečný
odbor

Viac o odbore
05
Prihláste sa k nám:

Výtvarný
odbor

Viac o odbore

ZÁPIS 22.6. - 23.6. od 15:00 do 18:00, Spojená škola Malinovo