Dominika Lauková

Výtvarný odbor - Dominika Lauková

,,Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie.“ Citát Pabla Picassa vystihuje aj mňa. Na základnú umeleckú školu som nastúpila ako 5 ročná, pretože moja obrovská fantázia sa vždy pretavila do kreslenia, ktoré so mnou kráčalo deň, čo deň. Pod krídla si ma vzala rodinná priateľka, výtvarníčka. Na základnej škole som sa prihlásila na krúžok paličkovania čipky, kde som objavila svoju lásku k textilu, ktorý som sa rozhodla po základnej škole študovať na Strednej škole umeleckého priemyslu v Ružomberku.

 

Následne som pokračovala vysokoškolským štúdiom na Katedre výtvarnej výchovy PF UK v Bratislave. Počas štúdia sa mi zapáčilo drotárstvo a výroba hand-made šperkov. Spomínané techniky som sa naučila hlbšie spoznávať na kurzoch v ÚĽUVe a na súkromných kurzoch u umeleckej šperkárky Hany Kašičkovej. V poslednom ročníku na vysokej škole som absolvovala výmenný študijný pobyt na Katedre výtvarnej výchovy PF KU v Prahe. Po absolvovaní štúdia prišla túžba vidieť svet, a tak moje dennodenné venovanie sa výtvarnej činnosti išlo bokom.

 

Pracovné skúsenosti mám z rôznych profesií a jednou z nich boli aj rakúske aerolinky, z ktorých som odišla kvôli materskej dovolenke. Príchodom vlastného dieťaťa prišiel znova pocit a túžba tvoriť, rozhodla som sa teda, že sa nevrátim na pôvodné miesto a začnem odovzdávať svoje výtvarné skúsenosti deťom. Ozval sa opäť pocit hlbokej fantázie z detstva a našla som tú správnu cestou, ktorou sa mám uberať.

 

Pedagogickú prax som nadobudla v súkromnej alternatívnej škole, kde som okrem výtvarnej výchovy viedla krúžok tradícií a remesiel. Okrem toho som sa aktívne začala venovať zdobeniu perníkov, ktoré v našej rodine robila moja mama, a ktorej tiež vďačím za to, že milujem umenie a tradície. Verím tomu, že ak sa človek aktívne venuje kreatívnej činnosti, zvyšuje si svoje celkové šťastie, a preto je mojim cieľom prebúdzať v deťoch fantáziu, a viesť ich výtvarným umením.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email