SZUŠ Artimo:

Kontakt

SZUŠ Artimo

Súkromná základná umelecká škola ARTIMO

Ulica: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

Tel. č.: 0940 999 848

E-mail: info@artimo.sk

IČO: 52 994 376

DIČ: 2121213875

 

Vedenie školy

PhDr. Mgr. art. Matúš Ivan, ArtD.

Riaditeľ školy


e-mail:
riaditel@artimo.sk

Zuzana Gašpieriková, DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľa


e-mail:
info@artimo.sk

Bc. Alexandra Prohásková, DiS. art.

Tajomníčka školy


e-mail:
info@artimo.sk

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich odboroch, všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch: 

herectvo

Literárno-dramatický odbor

Hudobný odbor

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

Zápis pre šk. rok 2021/2022 ukončený!
DÔLEŽITÉ: Nezabudnite vypísať doklad o bezinfekčnosti detí na tomto odkaze.