Tanečný odbor - Matúš Ivan

Moje umelecké začiatky sa spájajú s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde som študoval tanec. Následne som pokračoval vysokoškolským štúdiom na Katedre etnológie a etnomuzikológie na FF UKF v Nitre, a Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. V Nitre som študoval etnológiu a folkloristiku, v Bratislave pedagogiku ľudového tanca.

 

Počas dlhoročného procesu vzdelávania som sa zúčastnil viacerých študijných pobytov v zahraničí, konkrétne v Belgicku, Francúzsku, Nórsku a Maďarsku. Už počas štúdia na konzervatóriu, ale aj na vysokej škole v Nitre som tancoval vo FS Partizán v Slovenskej Ľupči, kde som neskôr pôsobil aj ako tanečný pedagóg, asistent choreografa a umeleckého vedúceho. Zažil som si dráhu profesionálneho tanečníka ako člen Vojenského folklórneho súboru Jánošík vo Zvolene.

 

Moje pracovné aktivity sa spájajú aj s Maticou Slovenskou, kde som pracoval ako kultúrno-osvetový referent. Neskôr som zastával funkciu riaditeľa SZUŠ v Bratislave. Pedagogicky som pôsobil na ZUŠ v Nitre a Bratislave, ale aj na konzervatóriách v Nitre a vo Zvolene.

 

Venujem sa aj vedecko-odbornej činnosti, píšem reflexie a odborné texty z oblasti ľudového tanca, ktoré sú uverejňované v rôznych periodikách. Mám bohaté skúsenosti ako animátor v dovolenkových rezortoch v zahraničí, či ako vedúci detských letných táborov na Slovensku. Interpretačne som si prešiel dlhú cestu naprieč širokým tanečným spektrom od baletu, moderného a ľudového tanca až po muzikál. Lektoroval som školy tanca doma i v zahraničí, a organizačne sa podieľal na príprave veľkých folklórnych festivalov. Ako tanečník som bol súčasťou viacerých divadelných i operných inscenácií, či televízneho seriálu.

 

Vďaka tancu som precestoval skoro celú Európu a spoznal množstvo zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Tanec sa stal mojím poslaním, ktoré ma napĺňa a robí šťastným. Aj preto som sa rozhodol zasvätiť svoj život tanečnému umeniu a odovzdávať svoje nadobudnuté skúsenosti ďalej.    

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email