Tanečný odbor - Matúš Ivan

Moje umelecké začiatky sa spájajú s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde som študoval tanec. Následne som pokračoval vysokoškolským štúdiom na Katedre etnológie a etnomuzikológie na FF UKF v Nitre, a Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. V Nitre som študoval etnológiu a folkloristiku, v Bratislave pedagogiku ľudového tanca.

 

Počas dlhoročného procesu vzdelávania som sa zúčastnil viacerých študijných pobytov v zahraničí, konkrétne v Belgicku, Francúzsku, Nórsku a Maďarsku. Už počas štúdia na konzervatóriu, ale aj na vysokej škole v Nitre som tancoval vo FS Partizán v Slovenskej Ľupči, kde som neskôr pôsobil aj ako tanečný pedagóg, asistent choreografa a umeleckého vedúceho. Zažil som si dráhu profesionálneho tanečníka ako člen Vojenského folklórneho súboru Jánošík vo Zvolene.

 

Moje pracovné aktivity sa spájajú aj s Maticou Slovenskou, kde som pracoval ako kultúrno-osvetový referent. Neskôr som zastával funkciu riaditeľa SZUŠ v Bratislave. Pedagogicky som pôsobil na ZUŠ v Nitre a Bratislave, ale aj na konzervatóriách v Nitre a vo Zvolene.

 

Venujem sa aj vedecko-odbornej činnosti, píšem reflexie a odborné texty z oblasti ľudového tanca, ktoré sú uverejňované v rôznych periodikách. Mám bohaté skúsenosti ako animátor v dovolenkových rezortoch v zahraničí, či ako vedúci detských letných táborov na Slovensku. Interpretačne som si prešiel dlhú cestu naprieč širokým tanečným spektrom od baletu, moderného a ľudového tanca až po muzikál. Lektoroval som školy tanca doma i v zahraničí, a organizačne sa podieľal na príprave veľkých folklórnych festivalov. Ako tanečník som bol súčasťou viacerých divadelných i operných inscenácií, či televízneho seriálu.

 

Vďaka tancu som precestoval skoro celú Európu a spoznal množstvo zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Tanec sa stal mojím poslaním, ktoré ma napĺňa a robí šťastným. Aj preto som sa rozhodol zasvätiť svoj život tanečnému umeniu a odovzdávať svoje nadobudnuté skúsenosti ďalej.    

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ďakujeme za Váš záujem! Výtvarný odbor, hru na bicie nástroje a hru na gitaru pre šk. rok 2021/2022 máme naplnené.