Aktuality
Artimo SZUŠ

Všetky aktuality, udalosti či upozornenia na jednom mieste

Lenka Biba Slovak

Hudobný odbor – Lenka Biba Slovak Hre na klavíri sa venujem od svojich štyroch rokov – bola to láska na prvý „dotyk“. Po absolvovaní…

Zuzana Reháková

Tanečný odbor – Zuzana Reháková Moje tanečné začiatky, ako aj súčasné pedagogické pôsobenie spája základná umelecká škola. Cesta, ktorou som sa od záľuby dopracovala…

white printer paper with black text

Ďakujeme za druhý rok!

Druhý rok je úspešne za nami a ja sa chcem na tomto mieste poďakovať za všetko, čo nás postretlo. Boli momenty príjemné a úsmevné,…