Prvý rok za nami

Keď som išiel vo svojich pätnástich rokoch na strednú školu, časovo náročné vyučovanie častokrát aj vo večerných hodinách ma prinútilo využiť možnosť ubytovania na internáte. Dodnes si pamätám na nedeľu pred začiatkom školského roka, kedy ma rodičia zaviezli na školský internát. Nepoznal som prostredie, ani ľudí a cítil som sa stratený a opustený. Pri rozlúčke s rodičmi mi bola povedaná veta, na ktorú som doteraz nezabudol. ,,Najťažší je prvý deň, prvý týždeň, prvý mesiac, prvý rok. Potom si už človek zvykne.“ Ani som len netušil, koľko pravdy sa skrýva v tých slovách. A prečo Vám tu vlastne píšem o mojich stredoškolských študijných začiatkoch?

 

V septembri 2021 sme otvorili brány našej umeleckej školy v Malinove. Máme za sebou prvý rok, ktorý bol plný veľkých výziev, očakávaní, neistoty, no najmä tvrdej práce. Na jazyk sa mi dennodenne tlačila otázka, ktorú ani dodnes nemám uspokojivo zodpovedanú. Podarí sa nám vybudovať dôstojnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude kvalitne napĺňať svoje poslanie pre rozvoj umenia a kultúry v obci? Práve teraz, na konci školského roka nachádzam priestor pre krátke bilancovanie a môžem spokojne povedať, že sme boli úspešní. Nie, ešte ani zďaleka nie sme v cieli, ale máme dobrý smer a priaznivý vietor do plachiet. Môžem Vám povedať, že za ten rok neprešiel deň, aby som si nespomenul na slová mojich rodičov. Veruže ťažký bol prvý deň, prvý týždeň, prvý mesiac a prvý rok. Veľa sme sa naučili, veľa ste nás naučili. Záverečné koncerty v jednotlivých odboroch, ktoré sme na konci školského roka organizovali, boli tou správnou a tak potrebnou esenciou pre našu ďalšiu cestu. Dostalo sa nám uznania, pochvaly i poďakovania. A ja Vám za to ďakujem! Drahí rodičia, ďakujem za Vaše úžasné deti, v ktorých drieme talent a práve my ho môžeme objaviť a rozvíjať. Ďakujem za Vaše pochopenie a obetavosť pri realizácii výučby. Ďakujem vedeniu a všetkým zamestnancom Spojenej školy, ktorí nás medzi seba prijali a poskytli domáce zázemie. Taktiež ďakujem vedeniu obce Malinovo, obecnému zastupiteľstvu a zamestnancom obecného úradu za pomoc a ústretovosť. A v neposlednom rade ďakujem zamestnancom Súkromnej základnej umeleckej školy Artimo, fantastickým pedagógom a úžasným ľudom za ich zodpovednú a svedomitú prácu. Veľká vďaka Vám všetkým, pretože to celé dáva zmysel. Vďaka za prvý spoločný rok. Bez Vás by nebolo nás.

 

Želám Vám slnečné leto plné pohody, zážitkov a spomienok. Želám Vám čas oddychovať a chuť čerpať nové sily. Do skorého videnia priatelia. Vidíme sa v septembri.

 

S úctou Matúš Ivan, riaditeľ SZUŠ Artimo 

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email