Ďakujeme za druhý rok!

Druhý rok je úspešne za nami a ja sa chcem na tomto mieste poďakovať za všetko, čo nás postretlo. Boli momenty príjemné a úsmevné, i menej pekné až kritické. Aj keď sme škola, môžete mi veriť, že aj JA/MY sa stále učíme, ako robiť veci lepšie. Všetky prekážky, ktoré nás postretli sme prijali s pokorou a odhodlaním, posunúť sa zase o krok ďalej. Našou prioritou naďalej zostáva udržať nastavenú úroveň s dôrazom na ľudský prístupu ku každému
jednému žiakovi. Budujeme filozofiu školy rodinného typu, kde sa bude dieťa nielen vzdelávať, ale aj dobre cítiť. Dovolím si tvrdiť, že sme na dobrej ceste a hovorím to na základe koncoročných aktivít našej školy, ktoré dopadli nad očakávanie. Fantastické výkony detí, úprimný potlesk divákov i pyšné pohľady pedagógov sú tým najlepším dôkazom.


Obrovská vďaka patrí Obci Malinovo, pani starostke a poslancom obecného zastupiteľstva i pracovníkom obecného úradu za spoluprácu a ústretovosť. Ďalej Spojenej škole, pani riaditeľke a všetkým zamestnancom, ktorí nás prijali medzi seba a poskytli nám zázemie. Veľká vďaka patrí pedagógom SZUŠ Artimo za ich prístup a odvedenú prácu. No a v neposlednom rade patrí jedno ďakujem aj VÁM milí rodičia, za to, že ste s nami a stojíte pri nás. 

 

Prajem Vám krásne leto, plné slnečných lúčov a ľadových drinkov a teším sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom školskom roku 2023/2024. Užívajte, oddychujte, vidíme sa v septembri.


S úctou Matúš Ivan
riaditeľ školy

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email