Šťastné a veselé Vianoce

Keď sme v septembri po prvýkrát otvorili naše brány, veľmi som si prial, aby sa nezopakovala situácia z minulého roka. To by znamenalo zatvoriť školu ani nie po mesiaci činnosti a presunúť sa do virtuálneho priestoru. Pre vzdelávaciu inštitúciu rodinného typu, ktorá si zakladá na osobitnom prístupe ku každému jednému žiakovi, priam hotová katastrofa. Našťastie nám bolo dopriate väčšie množstvo času, aj keď nie tak úplne ako by sme si priali.

 

Práve pri začiatkoch štúdia je nevyhnutné vytvoriť si vzájomný vzťah medzi žiakom a pedagógom, pozitívne ho namotivovať a vzbudiť záujem. Celý tento proces mal gradovať na vianočnom koncerte, ktorý sme plánovali v decembri. Dnes, keď píšem tieto riadky je jasné, že sa tak bohužiaľ nestalo. Človek mieni, pán Boh mení a nám nezostalo nič iné, len rešpektovať nariadenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré 3 týždne pred vianočnými prázdninami prerušilo prezenčnú výučbu. Boli sme nútení prejsť na výučbu dištančnú a je mi úplne jasné, že tento spôsob výchovno-vzdelávacieho procesu nevyhovuje každému. A ak môžem byť úprimný, tak verte mi, že ani nám. Veľmi som sa tešil z progresu, ktorý naši žiaci a Vaše talentované deti od septembra urobili. Absolvované hodiny v škole a množstvo času stráveného cvičením doma začali prinášať svoje prvé, poctivo vydreté ovocie. My sme sa však nevzdali a na tomto mieste patrí moja obrovská vďaka všetkým našim pedagógom, ktorí sa okamžite a bez problémov dokázali prepnúť do online režimu a svojou kreatívnou invenciou urobiť malý zázrak. Pokračovať v kvalitnej výučbe napriek všetkým nástrahám a obmedzeniam, ktoré dištančné vzdelávanie so sebou prináša. A že ich je teda dosť, ste sa už mohli presvedčiť niekoľkokrát aj sami. Preto aj Vám drahí rodičia patrí moje obrovské ĎAKUJEM za Vašu spoluprácu a ochotu. Viem o všetkých požiadavkách, zadaniach i domácich úlohách, ktoré naši pedagógovia na Vaše deti a tým pádom tak trošku aj na Vás mali. A vy ste to zvládli a boli nám nápomocní. Každá umelecká škola by chcela mať rodičov ako ste VY!                                                                                               

 

Pedagógom, žiakom, rodičom, priaznivcom i podporovateľom SZUŠ Artimo, želám nádherný vianočný čas strávený v kruhu najbližších. Nech sa stane časom výnimočným. Prajem Vám pevné zdravie, pohodu a optimizmus, ktorý práve teraz všetci, tak veľmi potrebujeme. Šťastné a veselé Vianoce a do Nového roka všetko len to najlepšie!

 

 S úctou Matúš Ivan

riaditeľ SZUŠ Artimo

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email