Zuzana Gašpieriková

Tanečný odbor - Zuzana Gašpieriková

Už ako malé dievča ma tanec, hudba a spev dokázali vtiahnuť do sveta plného fantázie, skvelých kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov. Počas detstva som nadobudla základy tanca, spevu a objavovala krásy umenia vo FS Kapušančan, neskôr vo VŠFS Torysa. Keďže popri štúdiu na Hotelovej akadémií prišla myšlienka venovať sa tancu profesionálne, po škole som začala tancovať v profesionálnom umeleckom súbore PUĽS a študovať na konzervatóriu. Po dvoch rokoch moje tanečné kroky viedli do Brna, kde som dlhé roky pôsobila v profesionálnej časti Vojenského umeleckého súboru Ondráš. Pretancovala som sa rôznymi tanečnými štýlmi, vyskúšala si herectvo, spev, taktiež pôsobila ako kronikárka, pomocná krojárka, a v neposlednom rade ako asistent vedúceho tanečnej zložky.

 

Popri pôsobení vo VUS Ondráš som zbierala skúsenosti v rôznych tanečných štúdiách, folklórnych súboroch a workshopoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Keďže som bytosť tvorivá, energická, momentálne svoj rozhľad rozširujem štúdiom na VŠMU, a zároveň pôsobím ako speváčka v SĽUKu, či ako pedagóg na SZUŠ.

 

Umenie mi dáva možnosť stať sa každý deň tým, kým chcem. Vďaka umeniu som získala najlepších priateľov, manžela, spoznala rôzne kúty sveta, národnosti a zažila pocit, že ak človek naozaj chce, narastú mu krídla. Budem rada, ak budem môcť tieto pocity a skúsenosti rozdávať ďalej, a deliť sa o ne.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email