Zuzana Gašpieriková

Tanečný odbor - Zuzana Gašpieriková

Už ako malé dievča ma tanec, hudba a spev dokázali vtiahnuť do sveta plného fantázie, skvelých kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov. Počas detstva som nadobudla základy tanca, spevu a objavovala krásy umenia vo FS Kapušančan, neskôr vo VŠFS Torysa. Keďže popri štúdiu na Hotelovej akadémií prišla myšlienka venovať sa tancu profesionálne, po škole som začala tancovať v profesionálnom umeleckom súbore PUĽS a študovať na konzervatóriu. Po dvoch rokoch moje tanečné kroky viedli do Brna, kde som dlhé roky pôsobila v profesionálnej časti Vojenského umeleckého súboru Ondráš. Pretancovala som sa rôznymi tanečnými štýlmi, vyskúšala si herectvo, spev, taktiež pôsobila ako kronikárka, pomocná krojárka, a v neposlednom rade ako asistent vedúceho tanečnej zložky.

 

Popri pôsobení vo VUS Ondráš som zbierala skúsenosti v rôznych tanečných štúdiách, folklórnych súboroch a workshopoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Keďže som bytosť tvorivá, energická, momentálne svoj rozhľad rozširujem štúdiom na VŠMU, a zároveň pôsobím ako speváčka v SĽUKu, či ako pedagóg na SZUŠ.

 

Umenie mi dáva možnosť stať sa každý deň tým, kým chcem. Vďaka umeniu som získala najlepších priateľov, manžela, spoznala rôzne kúty sveta, národnosti a zažila pocit, že ak človek naozaj chce, narastú mu krídla. Budem rada, ak budem môcť tieto pocity a skúsenosti rozdávať ďalej, a deliť sa o ne.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ďakujeme za Váš záujem! Výtvarný odbor, hru na bicie nástroje a hru na gitaru pre šk. rok 2021/2022 máme naplnené.