Hudobný odbor - hra na klavíri - Peter Rezník

Ku klavíru som sa dostal vďaka mojej staršej sestre, ktorá naň hrávala, takže od môjho detstva bol súčasťou nášho domu starožitný klavír, na ktorom som si „brnkal.“ V staršom veku ma práve sestra naučila jednoduché pesničky, koledy, ktoré sme spolu hrávali na Vianoce alebo vo voľných chvíľkach. V detstve som tancoval v Detskom folklórnom súbore Hviezdička a neskôr vo folklórnom súbore Hriňovčaň. Momentálne som aktívnym tanečníkom vo folklórnom súbore Partizán. Som organizátorom letného ľudového detského tábora Detvička, kde pôsobím aj ako animátor.

 

Svet hudby ma pohltil a začal som navštevovať ZUŠ v Hriňovej, kde som počas siedmych rokov chodil na klavír, tanec, spev, muzikál, fagot a LDO. V jedenástich rokoch som začal navštevovať mimoriadnu formu štúdia na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, odbor skladba. Dôvodom výberu tohto štúdia bolo to, že ma nebavilo hrať stále len to, čo musím, ale rád som si tvoril vlastné skladby. Počas štúdia som absolvoval mesačný Erasmus pobyt v Lisabone (Metropolita Orchestra), kde som študoval klavír a skladbu. Zúčastňoval som sa súťaží, v ktorých som obsadzoval popredné miesta – Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore skladba 1. miesto (2016), Medzinárodná súťaž Stretnutie nad zborovou partitúrou 1. miesto (2018) a 2. miesto (2016).

 

Moje skladateľské kroky viedli na Vysokú školu múzických umení, kde študujem momentálne 3. ročník v odbore skladba a dirigovanie zboru. V roku 2020 som vyhral Medzinárodnú súťaž Stonavská Barbora (CZ) a absolvoval študijný pobyt na Iceland University of Arts v Reykjavíku.

 

Hudba so mnou kráča ruka v ruke od detstva. Vytvoriť si svoj svet myšlienok, pocitov, zážitkov, ktorý pretvára človek do skladieb a hry na klavíri je to, čo by som rád naučil aj deti. Nebáť sa vyjadriť a ukázať svoj svet aj iným spôsobom ako slovami či oblečením.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email