Literárno-dramatický odbor Matej Struhár

Môj divadelný život začal v roku 2004 keď som sa stal členom úspešného neprofesionálneho divadla v Brezne. Byť na javisku odmenený potleskom po odohraní inscenácii sa ľahko môže stať zdravou závislosťou. Divadelné umenie je spoznávanie samého seba, literatúry, dramatickej tvorby, kritického myslenia a chápania súvislostí. Toto všetko ma sprevádzalo aj štúdiom herectva na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V súbore, ktorý ma vychoval som pokračoval v tradícií odovzdávania vedomostí mladým nádejným divadelníkom a divadelníčkam. Túto skúsenosť som povýšil o doplnkové pedagogické minimum, ktoré som absolvoval na VŠMÚ v Bratislave.

 

Detská a mládežnícka dramatická tvorivosť nepozná hraníc. Vzdeláva, motivuje a usmerňuje hodnoty každého jednotlivca. Okrem toho dokáže vytvoriť plnohodnotný kolektív, ktorého tmelom je empatia a priateľstvá. Preto som rád, že som mohol učiť odbor LDO takmer 5 rokov v mestečku, z ktorého pochádzam. Mimo učenia som stále aktívny hosťujúci herec hneď v niekoľkých divadlách. V Národnom osvetovom centre v Bratislave som bol metodikom pre umelecký prednes, ktorý je nevyhnutnou súčasťou tvorby herca – nakoľko učí pracovať so slovom, jeho dramaturgiou, rečou a interpretáciou. S radosťou odovzdám všetky moje skúsenosti a poznatky nasledujúcej generácií. Lebo nie je nič cennejšie, ako keď dobre motivovaný žiak či žiačka „predbehne“ svojho pedagóga. Je to však beh na dlhé trate.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ďakujeme za Váš záujem! Výtvarný odbor, hru na bicie nástroje a hru na gitaru pre šk. rok 2021/2022 máme naplnené.