Magdaléna Izakovičová

Hudobný odbor - hra na violončelo - Magdaléna Izakovičová

S violončelom som začínala na ZUŠ v Trnave ako deväťročná, no po pár rokoch prišla príprava na štátne Konzervatórium v Bratislave u prof. Karola Filipoviča, ktorý bol mojim učiteľom takmer desať rokov. Po ukončení Konzervatória, som pokračovala na VŠMU v Bratislave, kde som bola poslucháčkou triedy prof. Jána Slávika a po úspešnom štúdiu magistra, som pokračovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, som pod vedením prof. Jozefa Podhoranského získala titul doktor umenia.

 

Celý môj doterajší život, bol teda životom študenta, no už počas štúdií som začala učiť. Učím hru na violončele, komornú hru. Žiakom sa snažím odovzdať to, čo som počas štúdií načerpala, no som hlavne aktívny hudobník a umelec, ktorý sa snaží kráčať s dobou. Mojim žiakom teda okrem klasickej hudby otváram dvere filmovej a populárnej hudby, ktoré sú v dnes tak populárne.

 

Ako hudobník, sa venujem hlavne môjmu sólovému projektu, ktorý je mixom klasickej, filmovej a popovej hudby. Koncertovala som s viacerými poprednými umelcami slovenskej a českej hudobnej scény a spolupracujem s produkciou Superstar, Hlas Československa, Tvoja tvár znie povedome a Chart show.

Zdieľať príspevok:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email